Thank you for visiting our Community Forum. For anything community-related please visit our SMB Network (https://www.payoneer.com/community/) or Resource Hub (https://www.payoneer.com/resources/). For support inquiries please visit http://paynr.co/ask.

Your USD Balance has been disabled

ImadLB
ImadLB Member Posts: 12 ✭✭
Hello,

I have already sent an email to "Customer Care" (about 15 days ago) but I have not received any response yet. Please, I need your help!

When I checked my account, as usual, I found this alert:

"Your USD Balance has been disabled. Please contact us for further details."

Also, when I want to order a new card, I can not find the "USD Balance" on the list. What happened?

Any help!

Best regards,

Imad

Comments

 • hnthoai1407
  hnthoai1407 Member Posts: 6
  Tôi cũng thế
 • EdwinPayoneer
  EdwinPayoneer Confirm Email, Member, Administrator Posts: 366 ✭✭✭✭✭✭✭

  Hi there @hnthoai1407 . It looks like you have contacted us in the English support forum. In order for us to assist you we would need you to submit any and all questions and comments in English. If you need help in your preferred language you can send an email to our support team here.

 • hnthoai1407
  hnthoai1407 Member Posts: 6
  > @EdwinPayoneer said:
  > Hi there @hnthoai1407 . It looks like you have contacted us in the English support forum. In order for us to assist you we would need you to submit any and all questions and comments in English. If you need help in your preferred language you can send an email to our support team here.

  ID Khách hàng: 29714714.
  Hello, tôi làm đơn này là để trình bày một sự việc về vấn đề giao dịch thông qua 2 khách hàng
  Vào ngày 27/01/2018 tôi có mua tiền payoneer của một bạn có gmail : [email protected] hình thức chuyển khoản ATM nội địa với số tiền là 1000$ payoneer = 23.400.000 VNĐ với kiểu giao dịch chia ra 2 lần nhưng khi giao dịch hoàn tất hai bên đã thanh toán cho nhau xòn nhưng có chút trục trặc về vấn đề cá nhân nên xảy ra xích mích và bên bán đã call lên tổng đài và bảo rằng chuyển tiền nhầm nhưng trong khi đó chúng tôi đã thanh toán cho nhau xong xuôi, đến giờ tài khoản của mình vẫn bị vô hiệu hóa , mình đang rất cần tài khoản này và số dư để tiếp tục công việc,.
  Mong bộ phận liên quan giải quyết nhanh chóng giúp mình xin cảm ơn