Thank you for visiting our Community Forum. For anything community-related please visit our SMB Network (https://www.payoneer.com/community/) or Resource Hub (https://www.payoneer.com/resources/). For support inquiries please visit http://paynr.co/ask.

Sao chưa giải quyết và mở khóa tài khoản usd của tôi

hnthoai1407
hnthoai1407 Member Posts: 6
ID Khách hàng: 29714714.
Hello, tôi làm đơn này là để trình bày một sự việc về vấn đề giao dịch thông qua 2 khách hàng
Vào ngày 27/01/2018 tôi có mua tiền payoneer của một bạn có gmail : [email protected] hình thức chuyển khoản ATM nội địa với số tiền là 1000$ payoneer = 23.400.000 VNĐ với kiểu giao dịch chia ra 2 lần nhưng khi giao dịch hoàn tất hai bên đã thanh toán cho nhau xòn nhưng có chút trục trặc về vấn đề cá nhân nên xảy ra xích mích và bên bán đã call lên tổng đài và bảo rằng chuyển tiền nhầm nhưng trong khi đó chúng tôi đã thanh toán cho nhau xong xuôi, đến giờ tài khoản của mình vẫn bị vô hiệu hóa , mình đang rất cần tài khoản này và số dư để tiếp tục công việc,.
Mong bộ phận liên quan giải quyết nhanh chóng giúp mình xin cảm ơn