Thank you for visiting our Community Forum. For anything community-related please visit our SMB Network or Resource Hub. For support inquiries please visit http://paynr.co/ask.

توثيق العنوان

آلاء_2021
آلاء_2021 Member Posts: 10 ✭✭
بخصوص توثيق العنوان لو ما معى ايا من فاتورة اسم المستاجر/ المالك او وثيقة بنكية او عقد الايجار ..ارسل اليكم ايه ؟؟ لكى يتم توثيق العنوان؟؟ ..انا ارسلت اليكم البطاقة الشخصية و تم الرفض بالرغم من الاسئلة و الاجوبة لديكم ( ما هي وثيقة اثبات الاقامة؟ و الاجابة يمكن قبول بطاقة هوية وطنية و انا ارسلتها و تم الرفض ؟؟؟) و يوجد فيها العنوان موضح فيها و اسمى بالكامل و لم يتم قبولها لماذا ؟؟ ارسلت اليكم فاتورة موضح فيها اسمى و عنوانى بالكامل و تم الرفض ايضا .... ارجو الرد سريعا بماذا سوف ارسل اليكم ؟...شكرا..

Comments

 • Benyaiych
  Benyaiych Member Posts: 1
  Hello how are you all , please i send to many proof to confirm my address but didn’t not accepting nothing why ??? I only rent, not the owner i hope to have a look that as possible as you can because that it’s take a long time
 • Chaubunhtha
  Chaubunhtha Member Posts: 12 ✭✭

  Tôi cũng đang gặp vấn đề khó khăn không biết chừng nào có người giúp đỡ cho tôi nữa tôi đã giúp người khác nhiều rồi.Nhưng bây giờ tôi lại gặp chuyển khó khăn nên không thể giúp cho cộng đồng nửa và tôi cùng sẵn lòng trở giúp cộng đồng lại chừng nào hết khổ do ảnh hưởng #Covid19.Xin chúc các bạn trong cộng đông sống thật vui vẻ

  Tha
 • Chaubunhtha
  Chaubunhtha Member Posts: 12 ✭✭

  @آلاء_2021 said:
  بخصوص توثيق العنوان لو ما معى ايا من فاتورة اسم المستاجر/ المالك او وثيقة بنكية او عقد الايجار ..ارسل اليكم ايه ؟؟ لكى يتم توثيق العنوان؟؟ ..انا ارسلت اليكم البطاقة الشخصية و تم الرفض بالرغم من الاسئلة و الاجوبة لديكم ( ما هي وثيقة اثبات الاقامة؟ و الاجابة يمكن قبول بطاقة هوية وطنية و انا ارسلتها و تم الرفض ؟؟؟) و يوجد فيها العنوان موضح فيها و اسمى بالكامل و لم يتم قبولها لماذا ؟؟ ارسلت اليكم فاتورة موضح فيها اسمى و عنوانى بالكامل و تم الرفض ايضا .... ارجو الرد سريعا بماذا سوف ارسل اليكم ؟...شكرا..

  Tha